ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εάν θέλετε να πουλάτε στο εξωτερικό πρώτα πρέπει να κάνετε προσαρμογή της ηλεκτρονικής σας ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος στη τοπική γλώσσα. Πρέπει να σκεφτείτε για την μετάφραση και την τοπική προσαρμογή του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αλλά για να είστε απόλυτα σίγουροι ότι τα κείμενα στην ιστοσελίδα σας είναι κατάλληλα, αυτά πρέπει να ελεγχθούν και να διορθωθούν από ντόπιους επαγγελματίες. Η Balkan eCommerce σας βοηθάει να ρυθμίσετε όλα τα παραπάνω.
Άλλα πράγματα για οποία πρέπει να σκεφτείτε όταν θέλετε να πουλάτε στο εξωτερικό είναι τα εξής:

  • Η μεταφορά και η επιμέλεια των προϊόντων που προσφέρετε;
  • Η Συσκευασία των προϊόντων από τις παραγγελίες;
  • Το Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στη μητρική τους γλώσσα;
  • Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, πρέπει να σκεφτείτε ποιος και πώς θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να έχετε όλα τα παραπάνω ως μία υπηρεσία – μόνο με την Balkan eCommerce. Εάν έχετε μια επιτυχημένη διαδικτυακή επιχείρηση στην Ελλάδα, ίσως είναι καιρός να ξεκινήσετε να πουλάτε και στην Βουλγαρία, στην Ρουμανία, στην Ισπανία, στην Τσεχία και στην Σλοβακία. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.