Μετάφραση και τοπική προσαρμογή

Το ηλεκτρονικό σας κατάστημα πρέπει να μεταφραστεί και η μετάφραση πρέπει να ελεγχθεί και να διορθωθεί από ντόπιους επαγγελματίες οι οποίοι να κάνουν την τοπική προσαρμογή των κειμένων.

Με την Balkan eCommerce θα λάβετε όχι μόνο σωστή μετάφραση της ιστοσελίδας (ελέγχεται και προσαρμόζεται από ντόπιους ειδικούς σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της νέας αγοράς) αλλά και τοπική προσαρμογή του περιεχομένου κάθε προϊόντος.

Ανεξάρτητα από το εάν χρειάζεστε μετάφραση από Ελληνικά στα Ρουμανικά, από Ελληνικά στα Βουλγαρικά ή αντίστροφα, οι ειδικοί μας είναι στη διάθεσή σας. Κατά αυτό τον τρόπο, μπορείτε να είστε σίγουροι, ότι το μήνυμα προς νέους πελάτες σας μεταφράστηκε σωστά και αξιόπιστα.